Sprawdziany i testy ze szkoły podstawowej z podziałem na klasy i przedmioty

Klasa 4

Historia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era.

Klasa 5

Historia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era.

Biologia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Puls życia wydawnictwa Nowa Era.

Geografia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era.

Klasa 6

Historia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era.

Biologia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Puls życia wydawnictwa Nowa Era.

Geografia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era.

Klasa 7

Historia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era.

Biologia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Puls życia wydawnictwa Nowa Era.

Geografia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era.

Klasa 8

Historia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era.

Biologia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Puls życia wydawnictwa Nowa Era.

Geografia

Sprawdziany na podstawie podręcznika Planeta Nowa wydawnictwa Nowa Era.